Amsterdam is zeer aantrekkelijk als je ook eens omhoog kijkt

Onderwerp

Amsterdam dichtbij

Locatie

Amsterdam

Datum

2014 2015

Bijzonderheden

Amsterdam heeft vel monumenten